Hướng dẫn sử dụng tủ lạnh Side by Side MF-547 SIM

Hướng dẫn sử dụng tủ lạnh Side by Side MF-547 SIM Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng Thông tin an toàn Vì sự an toàn của bạn và để đảm bảo sử dụng đúng cách, trước khi lắp đặt và lần đầu tiên sử dụng thiết bị, hãy[Đọc thêm]