Hướng dẫn sử dụng lò hấp âm tủ MST-35CP

Hướng dẫn sử dụng lò hấp âm tủ MST-35CP   Cảnh báo chung Thiết bị này không được sử dụng bởi trẻ em dưới 8 tuổi và những người bị giảm khả năng về thể chất, tinh thần, cảm giác hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, nếu không họ phải được giám sát hoặc[Đọc thêm]