Hướng dẫn sử dụng bếp kính âm 2 từ và 1 điện MH-03IR N

Hướng dẫn sử dụng bếp kính âm 2 từ và 1 điện MH-03IR N Thông Tin An Toàn Quan Trọng Lưu ý Bếp từ này chỉ phục vụ cho chức năng nấu trong gia đình. Malloca không chịu bất cứ trách nhiệm nào nguy hiểm đến an toàn người sử dụng do sử dụng không[Đọc thêm]