Hướng dẫn sử dụng bếp kính âm 2 từ MH-02I N

Hướng dẫn sử dụng bếp kính âm 2 từ MH-02I N Lưu ý Bếp từ này chỉ phục vụ cho chức năng nấu trong gia đình. Malloca không chịu bất cứ trách nhiệm nào nguy hiểm đến an toàn người sử dụng do sử dụng không đúng cách theo yêu cầu của nhà sản xuất.[Đọc thêm]