Hướng dẫn sử dụng tủ bảo quản rượu vang âm tủ/độc lập MWC-20BG, MWC-180BG, MWC-46BG

Hướng dẫn sử dụng tủ bảo quản rượu vang âm tủ/độc lập MWC-20BG, MWC-46BG, MWC-180BG CẢNH BÁO Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ trên 8 tuổi và đối với người sử dụng có khả năng về thể chất, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm nếu được giám sát hoặc được hướng[Đọc thêm]