Hướng dẫn sử dụng tủ bảo quản rượu âm tủ Malloca MWC-24CP

Hướng dẫn sử dụng tủ bảo quản rượu âm tủ Malloca MWC-24CP Tác động đến môi trường Bảo vệ môi trường và tránh gây ô nhiễm. Sản phẩm này có thể gây ra các tác động đến môi trường trong quá trình hoạt động. Hãy chú ý những điều sau đây: Thùng carton, bao bì[Đọc thêm]