Hướng dẫn sử dụng lò nướng MW-944TF

Hướng dẫn sử dụng lò nướng MW-944TF Cẩn thận để tránh tiếp xúc với năng lượng vi sóng Không cố vận hành lò khi cửa mở vì điều này có thể dẫn đến thiệt hại khi tiếp xúc với vi sóng. Điều quan trọng là không được tháo các khóa liên động an toàn. Không[Đọc thêm]