Hướng dẫn sử dụng máy sấy chén dĩa âm tủ Malloca MSC-100A, MSC-1005

Hướng dẫn sử dụng máy sấy chén dĩa âm tủ Malloca MSC-100A, MSC-1005 Lắp đặt Máy sấy chén phải được lắp đặt bởi nhân viên kỹ thuật theo tiêu chuẩn yêu cầu. Việc lắp đặt không đúng có thể gây hại cho người và động vật hoặc có thể dẫn đến hỏng thiết bị. Ổ[Đọc thêm]