Hướng dẫn sử dụng máy hút khói, khử mùi VITA V-15 GRES

Hướng dẫn sử dụng máy hút khói, khử mùi VITA V-15 GRES Cảnh báo Không được sử dụng thiết bị cho trẻ em dưới 8 tuổi và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan và tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc[Đọc thêm]