GIỚI THIỆU VỀ THƯƠNG HIỆU “THIẾT BỊ NHÀ BẾP MALLOCA VIỆT NAM”

Thương hiệu Malloca

GIỚI THIỆU VỀ THƯƠNG HIỆU “THIẾT BỊ NHÀ BẾP MALLOCA VIỆT NAM” Malloca là thương hiệu thiết bị nhà bếp được đăng ký bản quyền tại Tây Ban Nha – Số M2675401 do Cục Sở Hữu Trí Tuệ Tây Ban Nha cấp và đăng ký nhãn hiệu – Số: 161363 tại Cục Sở Hữu Trí[Đọc thêm]