Hướng dẫn sử dụng bếp kính âm 5 từ Skylux MH-885

Hướng dẫn sử dụng bếp kính âm 5 từ Skylux MH-885 MH-885 ĐỌC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CẨN THẬN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG BẾP. Lưu ý: Bếp này chỉ phục vụ cho chức năng nấu trong gia đình. Malloca không chịu bất cứ trách nhiệm nào đến an toàn người dùng do sử dụng không[Đọc thêm]