Hướng dẫn sử dụng bếp kính âm 3 từ Skylux MH-803, MH-802

Hướng dẫn sử dụng bếp kính âm 3 từ Skylux MH-803, MH-802 MH-802  MH-803 ĐỌC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CẨN THẬN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG BẾP. Lưu ý:6 – Bếp từ này chỉ phục vụ cho chức năng nấu trong gia đình. Malloca không chịu bất cứ trách nhiệm nào nguy hiểm đến an toàn[Đọc thêm]