Hướng dẫn sử dụng bếp điện từ kết hợp MIR 772

Hướng dẫn sử dụng bếp điện từ kết hợp MIR 772 Fig.1 – Hình 1 Fig.2 – Hình 2 Fig.3 – Hình 3 Fig.4 – Hình 4 Fig.5- Hình 5 Fig.6 – Hình 6 NHÀ SẢN XUẤT KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM NÀO VỀ THƯƠNG TÍCH HOẶC NGUY HIỂM DO LẮP ĐẶT KHÔNG ĐÚNG,[Đọc thêm]